ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 67) 15 ม.ค. 61
ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET โรงเรียนสหมิตรพิทยา (อ่าน 147) 26 มี.ค. 60
การแต่งกายนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อ่าน 156) 21 มี.ค. 60
ระเบียบการโรงเรียนชั้นประถมศึกษา (อ่าน 141) 21 มี.ค. 60
ระเบียบการโรงเรียนชั้นอนุบาล (อ่าน 170) 21 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้นวิทย์ คณิต ฯ อังกฤษ (รอบที่ 2) (อ่าน 193) 19 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ป.1 (รอบที่ 2) (อ่าน 151) 19 มี.ค. 60
ตารางกำหนดการของโรงเรียนสหมิตรพิทยา (อ่าน 185) 22 ก.พ. 60
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 (อ่าน 148) 21 ก.พ. 60
กำหนดการรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้น (อ่าน 129) 21 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนเน้นวิทย์ คณิต ฯ อังกฤษ (อ่าน 156) 21 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 189) 14 ก.พ. 60
รับสมัครภาคฤดูร้อนโรงเรียนสหมิตรพิทยา (อ่าน 160) 14 ก.พ. 60
โรงเรียนสหมิตรพิทยาเข้ารับตราพระราชทาน (อ่าน 199) 27 ก.ย. 59
แจ้งเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (อ่าน 696) 24 เม.ย. 59
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 1482) 17 มี.ค. 59
โรงเรียนสหมิตรพิทยา ๕๕ ปีแห่งการพัฒนา (อ่าน 553) 19 ก.พ. 58