ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง EP โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด (อ่าน 182) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง GIFTED โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (อ่าน 143) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง GIFTED โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (อ่าน 143) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง GIFTED โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (อ่าน 143) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง GIFTED โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม (อ่าน 168) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง GIFTED โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (อ่าน 164) 06 มี.ค. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้า EP อนุบาลร้อยเอ็ด (อ่าน 181) 22 ก.พ. 60
ขอแสดงความยินดี สอบเข้าห้อง SEM GIFTED สาธิต มมส. (อ่าน 157) 22 ก.พ. 60