ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ “ปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลเสลภูมิ ”
โรงเรียนสหมิตรพิทยา ได้จัดทำโครงการ “ปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลเสลภูมิ ” เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเสลภูมิ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหมิตรพิทยาจึงจัดการออกเดินขอรับการสมทบทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น โรงเรียนสหมิตรพิทยาจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเสลภูมิ ร่วมสมทบทุนในโครงการ “ปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลเสลภูมิ” โดยคณะนักเรียนและครูโรงเรียนสหมิตรพิทยา จะออกเดินรับการสมทบทุนในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป รายได้ทั้งหมด มอบให้โรงพยาบาลเสลภูมิเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2560,12:35   อ่าน 118 ครั้ง