ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา
183 หมู่ 7   ตำบลกลาง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์ 043-533059
Email : sahamitr101@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :